Algemene voorwaarden


Media&More’s Algemene Voorwaarden bestaan uit de onderhevige module Algemeen en Ontwerp en bestaat daarnaast uit de afzonderlijke modules Interactiviteit, digitaal publiceren en websiteontwikkeling, Webshopontwikkeling en Webshopontwikkeling.


Algemeen en Ontwerp

Download document

Media&More AV Interactiviteit, digitaal publiceren en websiteontwikkeling

Download document

Media&More AV Webshopontwikkeling
Download document

Media&More AV Webhosting
Download documentContact

Media&More Projects B.V.
Sint Annastraat 50,
6524GE Nijmegen

Telefoon: +31 (0)40 30 41 7 42
E-Mail: info@media-more.nl
Internet: www.media-more.nl
KvK: 62134337
Btw: NL854675681B01
Bank: NL25 ABNA 0580 3440 29

Uw privacy is gewaarborgd

Uw persoonlijke gegevens

Teneinde onze dienstverlening mogelijk te maken registreren wij enkele persoonlijke gegevens van u. Alle informatie aangaande uw persoonlijke gegevens zal, in overeenstemming met de Wet Persoonsregistraties (WPR), door ons opgeslagen worden. Hieronder lichten wij toe waarvoor uw gegevens nodig zijn, vergeet ook niet om de spellen te bekijken op dreamjackpot.com om plezier te hebben.

Gegevens over het gebruik van deze website en de reacties die wij krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze website te verbeteren. Als u reageert via e-mail, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om via e-mail en/of post contact met u op te nemen.

Het privacy beleid van Media&More

Media&More begrijpt hoe belangrijk uw privacy voor u is. Het beleid van Media&More. is er dan ook op gericht om de privacy van u, en alle andere gebruikers van haar site en al haar klanten, te respecteren. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens geven we niet door aan derden, maar we gebruiken ze uitsluitend voor het leveren van onze diensten.

Inlogcode

Sommige websites van Media&More werken met een persoonlijke inlogcode. Aan de hand van deze persoonlijke inlogcode kan de website u herkennen bij iedere keer dat u op de website komt. Zo kan Media&More haar online diensten beter op uw persoonlijke voorkeuren afstemmen en de toegang tot de website beveiligen.

Verstrekking van gegevens aan derden

Verstrekking van gegevens aan derden vindt plaats indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door Media&More, in het kader casinoluck.ca van bestrijding van verzekeringsfraude of indien de wet of andere regelgeving dat vereist.

Media&More en andere websites

Op de websites van Media&More treft u als service regelmatig hyperlinks aan naar websites van derden. Media&More kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende site.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: info@media-more.nl

Wijzigingen

Media&More behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen of online diensten. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.