Nictiz – Acuut Zorgportaal

Achtergrond & details
Stichting Nictiz is het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth. Zij heeft een webapplicatie ‘Acuut Zorgportaal’ ontwikkeld in samenwerking met NVZ (Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen) dat in één oogopslag laat zien in welk ziekenhuis een patiënt terecht kan bij een spoedgeval. Media&More is benaderd om verpleegkundigen te informeren over de werking van ‘Acuut Zorgportaal’ en mensen te overtuigen van het nut van deze webapplicatie.

Nictiz acuut zorgportaal1

Concept
Vanuit concrete en persoonlijke situaties wordt uitgelegd op welk punt in het proces van melding tot opname de webapplicatie ‘Acuut Zorgportaal’ het verschil kan maken. Dit gebeurt door de situatie zonder portaal te vergeleken met de situatie met portaal en de voordelen te benadrukken. Tijdens de scenario’s worden concrete personages ingezet die de verschillende vakgebieden en betrokkenen uitbeelden. Zo zit Joop in de meldkamer en krijgt hij een telefoontje over mevrouw De Wit. Het geheel maakt gebruikt van een ‘isometrisch ontwerp’, dat is een projectiemethode die wordt gebruikt om ruimtelijke figuren in een plat vlak weer te geven en sprekender te maken. Aan het eind worden de voordelen opgesomd en is er de mogelijkheid om een whitepaper over het onderwerp te downloaden.

Nictiz acuut zorgportaal 2


nictizlogo
Client
Stichting Nictiz

Concept
Guy Notten

Designuitwerking
Guy Notten

Project Management
Erwin Klerks

Contact